ΙΑΤΡΟΣ BEACH VOLLEY


Επώνυμο: Νταλαγιάννης 

Όνομα: Βασίλειος

Ημερομηνία Γέννησης: 14/07/1975

Τόπος Γέννησης: Γερμανία

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος                                                 

e-mail: v.ntalagiannis@Gmail.com


Επιστημονικές-Επαγγελματικές Πληροφορίες

Ειδικότητα: Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Δ/ση εργασίας: Φιλώτα 3 (Φόρος) Πρέβεζα

Τηλ. Εργασίας: 2682100346-2682100347


Επαγγελματική Προϋπηρεσία

ü  Ιατρός Ορθοπαιδικής κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (04/09/2011-14/11/15)

ü  Ελεγκτής Ιατρός Ο.Π.Α.Δ Νομού Πρέβεζας (01/07/2010-31/02/11)

ü  Ιατρός Ορθοπαιδικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου (17/04/2008-17/01/2010)

ü  Ιατρός Γενικής Χειρουργικής στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας (06/11/06-26/02/08)

ü  Μετακίνηση στον Χειρουργικό Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας για πραγματοποίηση εφημεριών στις Κλινικές και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (01/09/06-05/11/06)

ü  Εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου στο Περιφερειακό Ιατρείο Μυρσίνης του Κέντρου Υγείας Καναλακίου Νομού Πρέβεζας (19/11/05-31/08/06)

ü  Εκπαίδευση στα Εξωτερικά Ιατρεία και στα Επείγοντα Περιστατικά του Παθολογικού, Χειρουργικού και Καρδιολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας (19/08/2005-18/11/2005)

ü  Στρατιωτική θητεία στην Παθολογική-Χειρουργική  Κλινική στο 406 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (25/11/02-28/03/2003)

 


Επιστημονικό-Ερευνητικό-Εκπαιδευτικό έργο

Επιστημονικές Ανακοινώσεις-Εργασίες  Συνεδρίων:

Ø  «Πρώτες βοήθειες στην αντιμετώπιση των αθλητικών κακώσεων». Ημερίδα «Fitness και υγεία» Πρέβεζα (2/2015)

Ø  «Αδαμαντίνωμα κνήμης: Μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση όγκου του μυοσκελετικού συστήματος. Παρουσίαση περιστατικού με 13 έτη follow-up». 32ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ, Θεσσαλονίκη (5/2013).

Ø  «Η ενδοσκοπική διατομή του εγκάρσιου συνδέσμου είναι πιο ασφαλής από την ανοικτή διάνοιξη για την αντιμετώπιση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα. Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων μελετών». 5ο συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων, Λάρισα (4/2013).

Ø  «Αποκατάσταση ενός σταδίου για επιπλεγμένες πτερνικές βλάβες λόγω οστεομυελίτιδος με χρήση ελεύθερου κρημνού περόνης: Παρουσίαση περιστατικού». 68ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ, Αθήνα (10/2012).

Ø  «Σπάνια περίπτωση εχινοκκοκίασης μηριαίου οστού, ισχίου, κοτύλης, ελάσσονος πυέλου και ανωνύμου οστού». 67ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ, Αθήνα (10/2011).

Ø  «Αποτελέσματα χειρουργικής αντιμετώπισης σύνθετων καταγμάτων κνημιαίων κονδύλων». Μετεκπαιδευτικό περιφερειακό σεμινάριο Ορθοπαιδικών Βορειοδυτικής Ελλάδας και Ιονίων νήσων, Λευκάδα (4/2010).

Ø  «Αντιμετώπιση υπερκονδύλιων καταγμάτων μηριαίου με γωνιώδη πλάκα και ήλο (DCS)». Μετεκπαιδευτικό περιφερειακό σεμινάριο Ορθοπαιδικών Βορειοδυτικής Ελλάδας και Ιονίων νήσων, Λευκάδα (4/2010).

Ø  «Η ανάστροφη ενδομυελική ήλωση στην αντιμετώπιση των υπερκονδύλιων καταγμάτων του μηριαίου». Μετεκπαιδευτικό περιφερειακό σεμινάριο Ορθοπαιδικών Βορειοδυτικής Ελλάδας και Ιονίων νήσων, Λευκάδα (4/2010).

Ø  «Αντιμετώπιση καταγμάτων διάφυσης μηριαίου με γλυφανισμό, κλειστή ενδομυελική ήλωση και μία περιφερική βίδα». Ε.Ε.Χ.Ο.Τ, Αλεξανδρούπολη (1/2010).

Ø  «Ορθόδρομη ενδομυελική ήλωση καταγμάτων διάφυσης βραχιονίου με γλυφανισμό και περιφερική ασφάλιση». Ε.Ε.Χ.Ο.Τ, Αλεξανδρούπολη (1/2010).

Ø  «Ενδομυελική ήλωση καταγμάτων διάφυσης μηριαίου. Ανάλυση 185 περιπτώσεων με καταγραφή των επιπλοκών». 65ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό συνέδριο με συμμετοχή των Βαλκανίων Χωρών, Ε.Ε.Χ.Ο.Τ,  Θεσσαλονίκη (10/2009).

Ø  «Ανοικτά κατάγματα ποδοκνημικής και περιφερικής μετάφυσης κνήμης (PILON). Αντιμετώπιση και επιπλοκές». 65ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό συνέδριο με συμμετοχή των Βαλκανίων Χωρών, Ε.Ε.Χ.Ο.Τ,  Θεσσαλονίκη (10/2009).

Ø  «Συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων σώματος και αυχένος αστραγάλου (αποτελέσματα κατά κατηγορία)». 65ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό συνέδριο με συμμετοχή των Βαλκανίων Χωρών, Ε.Ε.Χ.Ο.Τ,  Θεσσαλονίκη (10/2009).

Ø  «Ορθόδρομη ενδομυελική ήλωση καταγμάτων διάφυσης βραχιονίου με γλυφανισμό και περιφερική ασφάλιση». 65ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό συνέδριο με συμμετοχή των Βαλκανίων χωρών, Ε.Ε.Χ.Ο.Τ, Θεσσαλονίκη (10/2009).

Ø  «Χειρουργική σταθεροποίηση περιτροχαντηρίων καταγμάτων μηριαίου με τους  ενδομυελικούς ήλους γ-nail (G3-nail, stryker), (F-nail, Ariti) και (Fi-nailstrong, Ariti). Διεγχειρητικές δυσκολίες, αποτελέσματα, επιπλοκές». Ετήσιο περιφερειακό σεμινάριο Ορθοπαιδικών  Βορειοδυτικής Ελλάδος και Ιονίων νήσων, Κέρκυρα (4/2009).

Ø  «Κοχλίωση υποκεφαλικών καταγμάτων μηριαίου με βίδες Asnis σε ασθενείς έως 70 ετών». Ετήσιο περιφερειακό σεμινάριο Ορθοπαιδικών Βορειοδυτικής Ελλάδος και Ιονίων νήσων, Κέρκυρα (4/2009).

Ø  «Αντιμετώπιση καταγμάτων διάφυσης μηριαίου με γλυφανισμό, ορθόδρομη ενδομυελική ήλωση και περιφερική ασφάλιση». Ετήσιο περιφερειακό σεμινάριο Ορθοπαιδικών Βορειοδυτικής Ελλάδος και Ιονίων νήσων, Κέρκυρα (4/2009).

Ø  «Κατάγματα διάφυσης του μηριαίου οστού με γλυφανισμό, ασφαλιζόμενη κλειστή ενδομυελική ήλωση και μία περιφερική βίδα». Ετήσιο περιφερειακό σεμινάριο Ορθοπαιδικών Βορειοδυτικής Ελλάδος και Ιονίων νήσων, Κέρκυρα (4/2009).

Ø  «Η ανάγκη υπερηχογραφήματος στη διερεύνηση έμπαρσης μη ακτινοσκιερών ξένων σωμάτων σε μαλακά μόρια». 15ο Τακτικό Συνέδριο Ιατροχειρουργικής Εταιρίας Κέρκυρας, Κέρκυρα (4/2008).

Ø  «Ερευνητική λαπαροσκόπηση για αφαίρεση ενδοπεριτοναϊκού σώματος». Επιστημονική συνάντηση «20+1 χρόνια λαπαροσκοπικής χειρουργικής». Ελληνική εταιρεία ήπατος, χοληφόρων-παγκρέατος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη (3/2008).

Ø  «Η εμπειρία μας από την περιοχική περιπρωκτική διήθηση (Perianal blockage)». 2οΠανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Ιωάννινα (5/2007).

Ø  Συμμετοχή σε δεκάδες συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.